Toekomst openbaar vervoer 2040

Iedereen in Nederland moet snel, gemakkelijk, betrouwbaar en betaalbaar met het openbaar vervoer (OV) kunnen reizen. Ook in 2040. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), samen met provincies, metropoolregio’s, vervoerders en ProRail, gewerkt aan een toekomstbeeld openbaar vervoer 2040. Dit toekomstbeeld geeft richting aan het beleid van de overheid en de uitvoering hiervan samen met partners.

Ontwikkelingen in mobiliteit en bereikbaarheid

Op sommige plekken in Nederland groeit de mobiliteit hard. Zoals in stedelijke regio’s en drukke gebieden. Aan de randen van stedelijke gebieden en in dunbevolkte regio’s wordt juist steeds minder gereisd en gebruikgemaakt van het openbaar vervoer. Om reizigers ook in 2040 een hoogwaardig en modern openbaar vervoersysteem te kunnen blijven bieden, moeten daarom komende jaren scherpe keuzes gemaakt worden.

In het dichtbevolkte stedelijk gebied wordt ingezet op een groot ov-netwerk met directe verbindingen naar drukbezochte plekken, kortere wachttijden en hogere frequenties. Aan de randen van stedelijke gebieden en in dunbevolkte regio’s moet worden geïnvesteerd in nieuwe, gebruiksvriendelijke en slimmere voorzieningen. Voorzieningen die aansluiten op de behoeften van reizigers, zoals deelauto’s, zelfrijdende busjes en e-fietsvoorzieningen.

Technologische ontwikkelingen

Reizigers moeten real time reisadviezen krijgen via bijvoorbeeld apps. En zo zelf snel de afweging kunnen maken tussen verschillende reisopties. Maar ook automatisch afrekenen en het integreren van reisabonnementen van verschillende vervoerders moet snel mogelijk gemaakt worden. Dan is uitchecken en weer inchecken niet meer nodig bij overstappen en wordt reizen met het ov dus nóg makkelijker.

Schoner en duurzamer openbaar vervoer

Nederland heeft internationale afspraken gemaakt om klimaatverandering tegen te gaan. En om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het openbaar vervoer speelt hierbij ook een grote rol. Door gebruik te maken van andere brandstoffen, duurzame infrastructuur en duurzame materialen. Hierbij wordt volop gebruikgemaakt van technische ontwikkelingen.

Lees meer over schoner en duurzamer openbaar vervoer

Samenwerking met partners Programma Toekomstbeeld OV

De toekomstvisie openbaar vervoer 2040 (uitgekomen in 2016) is uitgewerkt in richtinggevende uitspraken en hoe we daarmee verder gaan. Deze staan vermeld in de Contouren Toekomstbeeld OV 2040. In deze contouren staat de richting voor de toekomst om in gesprekken met overheidspartijen en partners scherpe en goede besluiten te kunnen nemen. Het toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 wordt ingevuld door de volgende partners:

  • IenW;
  • de 12 provincies en de metropoolregio’s Amsterdam (MRA) en Rotterdam-Den Haag (MRDH);
  • NS en Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland;
  • ProRail.

Hierbij wordt ook advies gevraagd aan kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Documenten