Vragenlijst OCAI-model Cameron & Quinn

Het model van Quinn en Cameron heeft vier dimensies om een bedrijfscultuur te typeren. Die dimensies zijn mensgericht, beheersgericht, innovatief en resultaatgericht. Quinn en Cameron beschrijven de eigenschappen van leiders horende bij de vier culturen die opgenomen zijn in het model van concurrerende waarden. Uit onderzoek komt naar voren dat de meeste organisaties een dominante culturele stijl ontwikkelen. Meer dan 80 procent van de duizenden organisaties die zijhebben onderzocht werden gekenmerkt door een cultuurtypen uit het model. In organisaties zonder overheersende cultuurvorm bestond ofwel onduidelijkheid over de cultuur aldaar, of werden de vier cultuurtypen in gelijke mate benadrukt.

Wanneer een organisatie gedomineerd wordt door de hiërarchische cultuur, bleek dat de effectiefste managers een daarbij passende leiderschapsstijl vertoonden. Dat wil zeggen zij zijn goede organisatoren, controleurs, bewakers, bestuurders en coördinatoren, en handhaven van efficiënte bedrijfsvoering.

Een organisatie wordt gedomineerd door de marktcultuur, waar managers als het effectiefst worden beschouwd wanneer zij hun mensen flink achter de broek aan zitten en de zweep erover leggen en niets ontziende concurrentiementaliteit bezitten. Zij zijn goed in de koers uitzetten, resultaten produceren, onderhandelen en het motiveren van anderen.

Wordt de organisatie door de familiecultuur gedomineerd, dan zijn de effectiefste leiders vaderfiguren, teamvormers, stimulators, verzorgers, mentoren en steunverleners.

Effectieve leiders in door een adhocratiecultuur gedomineerde organisatie zijn doorgaans ondernemend van aard, visionair, vernieuwend, creatief, risicobereid en toekomstgericht.

Het is vanzelfsprekend dat de effectiefste leiderschapsstijl in de regel past bij de cultuur van de organisatie.

De cultuur wordt gevormd door zes inhoudsdimensies:

  1. De dominante kenmerken van de organisatie, oftewel hoe de organisatie er als geheel uitziet.
  2. De stijl van leidinggeven en de werkwijze, die overal in de organisatie terug te vinden is.
  3. Het personeelsmanagement oftewel de karakteristieke wijze waarop de medewerkers worden behandeld, alsmede de werkomgeving van het personeel.
  4. Het bindmiddel van de organisatie, oftewel de mechanismen die de organisatie bijeenhouden.
  5. De strategische accenten die aangeven op welke gebieden bij de strategie vooral de nadruk wordt gelegd.
  6. De succescriteria die bepalen wanneer iets als een overwinning wordt beschouwd en wat erkenning krijgt en beloond wordt.

U kunt op de volgende link klikken om de OCAI vragenlijst te downloaden: vragenlijst-ocai-tool-nl

Met dank aan een Franse studente hebben we nu ook de OCAI tool in the Frans beschikbaar.
Grâce à une étudiante français nous ont maintenant également le en français disponible OCAI: Questionaire French-OCAI-tool

U kunt meer specifieke informatie vinden in aanbevolen literatuur in de linker sectie van deze pagina.

Bron: Quinn & Cameron, 2006.