diasanatomi.jpg
Dias-laget er det øverste lag. Det er her, du skriver den tekst og indsætter de billeder, der skal være på det enkelte dias. Kilk for et større billede.
Sådan skaber du en perfekt præsentation i PowerPoint Står du tit med følelsen af, at du har tabt dit publikum, når du præsenterer noget i PowerPoint?

Så burde du måske overveje de her seks råd til bedre præsentationer.
Når du har læst den her artikel, er du godt på vej mod ekspertstatus, når det gælder om at skrue på dias i din PowerPoint-præsentation.

Ved hjælp af Diasmaster-visningen kan du tilpasse diasmasteren, der indeholder de elementer, der bliver vist på alle dias i din præsentation.

Før vi går i gang med at se nærmere på diasmasteren, er det nok en god ide at se nærmere på, hvordan et dias i en præsentation egentlig er skruet sammen.

Du kan med fordel anskue et dias som bestående af tre lag: Masterlaget, Layoutlaget og Diaslaget.

Masterlaget indeholder alle de elementer, der findes på samtlige dias. Det vil sige, at alt hvad du lægger på Master-laget i form af grafik og tekster, kommer med på samtlige dias i præsentationen.

Det er derfor her, du skal tilføje dit firmas logo samt for eksempel sted og dato for præsentationen.

Layout-laget definerer designet af det enkelte dias. Det ligger 'oven på' masterlaget og bestemmer udseendet af det dias, det er valgt for.

Som standard findes der en række forskellige layout i en præsentation. Der er det traditionelle layout med overskrift og indholdsobjekt, som de fleste punktopstillede præsentationer benytter, en forside og en sektionsforside, forskellige tospaltede og nogle meget sjældent brugte, blandt andet det opretstående dias.

Dias-laget er det øverste lag. Det er her, du skriver den tekst og indsætter de billeder, der skal være på det enkelte dias.

Alle dias indeholder de elementer, der findes på masterlaget, og til hvert enkelt dias kan du vælge et layout, der bestemmer, hvordan de enkelte elementer på diasset er placeret.