Laxmiguru “make your dream alive” op financieel/ economisch vlak!
 • Jun
  11

  Call optie

  Filed under: Beleggen; Tagged as:

  Opties zijn derivaten en worden op de wereldwijde beurzen verhandeld. Derivaten zijn afgeleiden van aandelen en indices. Opties zijn geschikt voor de speculatieve beleggers.
  Door het hefboomeffect  is het winstpotentieel en verliespotentieel erg groot. Één optie heeft altijd betrekking op 100 keer de onderliggende waarde. Dus 1 optie op bijvoorbeeld het bedrijf ABC, heeft betrekking op 100 aandelen ABC.
  Met een optie kunt u zowel inspelen op een neerwaartse als een opwaartse verwachting van de onderliggende waarde. Stel: u koopt 1 call optie ABC 17-12-2010  € 10 voor een prijs van € 1.
  U heeft het recht om 100 aandelen ABC te kopen tot en met 17-12-2010 voor € 10 per aandeel. Voor dit recht betaalt u nu € 1 per aandeel, dus € 100.Deze call optie geeft u dus het recht om 100 aandelen te kopen voor € 10 per stuk. Voor dit recht betaalt u € 100. U heeft dus alleen een recht aangekocht.
  Stel dat de koers van ABC nu precies € 10 waard is. Waarom zou u dan gebruik maken van uw recht, terwijl u ook gewoon de aandelen op de beurs kunt kopen voor € 10.
  Indien u een call optie koopt, gaat u uit van een stijgende koers van de onderliggende waarde, in dit geval ABC. Stel dat u denkt dat op 17-12-2010 de koers van ABC op € 12 staat.
  Indien u nu 100 aandelen zou kopen voor € 10 = € 1000 en de koers zou inderdaad op € 12 staan dan zouden deze 100 aandelen dus € 1.200 waard zijn.
  U heeft een winst gerealiseerd van € 200. Dit is procentueel een winst van € 200 : € 1000 x 100% = 20%  (exclusief kosten)
  Indien u de call optie had gekocht voor € 100 en de koers van de aandelen zou inderdaad op € 12 staan, dan zou deze call optie een waarde hebben van € 200. U heeft immers het recht om 100 aandelen te kopen voor € 1000, terwijl de werkelijke waarde van deze 100 aandelen € 1.200 is. De koers van de optie past zich continu aan, aan de koers van de onderliggende waarde. U heeft hiermee dus een winst gemaakt van € 100 euro op een investering van € 100 => 100% winst. (excl.kosten)

  Dit is het hefboomeffect. De koers van de onderliggende waarde fluctueert met 20%, terwijl de koers van de optie fluctueert met 100%.
  Het maximale verlies van het kopen van een call optie is de te betalen premie. De maximale winst is onbeperkt.

  Optiespeculatie is namelijk bijna net zo simpel als lootjes kopen. Laxmiguru associeert beleggen niet met gokken.

  No Comments
 • Jun
  10

  Buy en Hold

  Filed under: Beleggen; Tagged as:

  Alle beleggers willen geld verdienen op de beurs. Veel beleggers zouden ook geld kunnen verdienen, maar de meeste beleggers lukt dit niet. Omdat beleggers hebzuchtig en eigenwijs zijn. Daarnaast blijken we helaas meestal onvoldoende in staat om onze emoties onder te controle te houden. Fysiek volwassen worden we allemaal, dat gaat vanzelf. Maar of dat ook geldt voor emotioneel volwassen …?
  Als je emotioneel volwassen bent, verkrijgt je zoeken een richting. Een mens is emotioneel onvolwassen als hij of zij onder invloed staat van voorkeur en afkeer, van emotionele impulsen.”
  Het juiste verkoopmoment is namelijk dat moment waarop wordt voldaan aan de verkoopvoorwaarden die u voor uzelf heeft vastgelegd. Het verkoopmoment bepaalt of u succesvol bent op de beurs.
  Daarbij komt nog dat u niet per definitie dagelijks de beurs in de gaten hoeft te houden. Het gevaar is vaak dat beleggers op de lange termijn willen beleggen, maar op de korte termijn handelen. Daardoor is het rendement in aandelen juist averechts.

  No Comments
 • Jun
  9

  De essenties van een democratie is dat de verschillende belangen van het volk centraal staan bij de besluitvormingen.
  In de Veda’s, lag dit democratische principe al besloten. Een van de belangrijkste politicologen uit de Indiase geschiedenis was Kautilya  (ook bekend als  Canakya, Chanakya of Visnugupta)  een leraar aan de Indiase universiteit Taksasila. Hij leefde van 350 tot 283 voor Christus, in de tijd van Alexander de Grote. Kautilya was de eerste die de kennis van de Veda’s vertaalde naar de praktijk. Hij wordt gezien als een pionier op het gebied van de economie en de politicologie. Kautilya was de PM en belangrijkste politieke adviseur van Chandragupta, heerser van het rijk Magadha van 320 vC tot c.297 v.Chr. Onder leiding Kautilya’s, Chandragupta geconsolideerde zijn dynastie, versloeg Seleucos Nicator poging om het erfgoed van de vordering van Alexander ‘de Grote’ in India, en heeft zijn imperium uitgebreid. Echter, Kautilya is belangrijk voor de politieke theorieën besproken in het Arthasastra. In het Westen wordt hij de Indiase Machiavelli genoemd.

  Mahatma Gandhi die altijd zei: “Wees zelf de verandering die je wilt zijn in de wereld”. Mahatma Gandhi was een van de grondleggers van de moderne staat India en voorstander van het actieve geweldloosheid als middel voor revolutie.

  Het huidige politieke klimaat in Nederland is verontrustend. Politici wekken te hoge verwachtingen van wat de politiek kan klaarspelen.

  Maar als je niet gaat stemmen, is dat een verloren stem. Je hebt totaal geen recht meer van spreken, als het slecht gaat met het land. Maak dus gebruik van je democratische recht om te gaan stemmen. Ook de Veda’s zeggen, blijf niet langs de zijlijn staan.

  Partijen moeten zich inzetten voor leefbaarheid en veiligheid, zeker in deze kali-tijdperk.
  De belofte die vóór de verkiezing wordt gedaan moet worden waargemaakt. Een gezonde economie schept banen en stelt zoveel mogelijk mensen in staat om te participeren in de maatschappij. Bevordering van werkgelegenheid is van groot belang. Nederland moet leren een meer kritische en meer internationale koers te varen.
  Voor de nieuwe Nederlanders heb ik een boodschap laten we met z’n allen zeggen: “Nederland is mijn land en voor elk ander land draag ik een warm hart toe”.

  No Comments
 • Jun
  8

  Ayurveda

  Filed under: Vedisch; Tagged as:

  Ayurveda is ook wel bekend als de ‘wetenschap van bewustzijn “.  Het woord heeft zijn oorsprong uit twee termen uit het Sanskriet – “Ayus” en “Veda”.  Ayurveda betekent letterlijk kennis over het leven. Zij beveelt de maatregelen die moeten worden genomen in de routine levensstijl alsook de procedures voor de behandelingen en complete stelsel van gezondheidszorg of healing systeem dat werd gepredikt en toegepast in de oudheid door de alwetende wijzen.
  Er zijn vier Veda’s, namelijk de Rig Veda, de Sama Veda, de Yayur Veda en de Atharva Veda. De Veda’s zijn geschreven in het Sanskriet, wat een van de oudste talen ter wereld is. De hymnen beschrijven rituelen en zijn voor ons zeer ingewikkeld en moeilijk te begrijpen. De wijze zieners die de Veda’s vorm gegeven hebben, werden rishi’s genoemd.Volgens deze teksten is Brahman de scheppende kracht van het universum die goddelijke ideeën in de materiële wereld heeft gerealiseerd.

  De Sushruta Samhita beschrijft de chirurgie en de anatomie. Kort voor onze jaartelling voerde Sushruta al operaties uit. Hij heeft gedetailleerde beschrijvingen hiervan aan ons nagelaten. De Sushruta Samhita is uitermate interessant omdat het de wetenschap van de chirurgie beschrijft. De auteur is Sushruta die minstens drieduizend jaar geleden geleefd heeft. Ieder hoofdstuk van dit boek begint met de woorden, “Zoals Sushruta onderwezen werd door Dhanvantari. Dhanvantari is de incarnatie van de God Vishnu en wordt beschouwd als de grondlegger van de Ayurveda. Dhanvantari was een vroege Indiase arts en een van ’s werelds eerste van de chirurgen . Gebaseerd op Vedische tradities, wordt hij beschouwd als de bron van Ayurveda . Dhanvantari wordt gezien als Vishnu met vier handen, geneeskundige kruiden in de ene hand en een pot met verjongende nectar genaamd Amrita in een andere. Twee dagen voor Deepwali, het hindoeïstische feest van het Licht wordt geboorte dag gevierd van Lord Dhanvantari, God van de gezondheid en genezing. De chirurgische instrumenten zoals beschreven in dit boek worden vandaag de dag nog steeds onveranderd gebruikt. Het scalpelmes, de verschillende soorten pincetten, de scharen met een bocht zodat er makkelijk geknipt kon worden onder een hoek van 90 graden, het was allemaal drieduizend jaar geleden al bekend.

  Bewust of onbewust heeft de Ayurveda overal ter wereld ons leven beïnvloed. Wonderlijk genoeg is de oudste geneeswijze ter wereld nog niet echt ontdekt.Deze moderne tijd, een wereld waarin – mond en klauwzeer, gekke koeienziekte en andere schandalen hoogtij vieren, vraagt toch om verandering? Wij leven in een wereld met een overdaad aan informatie, stimulatie, atoomenergie, oorlogen, en biologische wapens. Het wordt toch eens tijd dat we ons af gaan vragen of een gezonde omgeving het werk is van gezonde mensen of komt een gezond mens voort uit een gezonde omgeving? Dat is namelijk de vraag die de wijze mensen aan de wieg van de Ayurveda al stelde.

  No Comments
 • Jun
  7

   

  Zakelijke mogelijkheden zijn beschikbaar voor beleggers. Uttar Pradesch is voor alle Ingezetenen, Niet Ingezetenen en NRI een aantrekkelijke investeringsbestemming.  Dit is één van de grootste staten van India.Potentiële gebieden voor investeringen in de staat of projecten zijn als volgt: wegen en bruggen; luchthaven; elektriciteitsproductie; gas-en elektriciteitsdistributie; vast stedelijk afval / bio-medische afvalinzameling en-verwijdering; Conferentie Centrum en Sportcentrum, multi-purpose containerterminal , Speciale Economische Zone, geïntegreerde industriële Township / hi-tech parken; Landbouw – ‘cold chain’, hybride zaden, fruit groothandels-, fruit-, bloemen-en vismarkten.  Internationaal niveau en stedelijke busstation Parkeer & toerisme, gezondheid en onderwijs, sociale huisvesting / sloppenwijk ontwikkeling; toegevoegde waarde van informatietechnologie netwerken / diensten, enz.. De producten en diensten, zowel op het gebied van investeringen in diverse sectoren gespreid biedt een schat aan mogelijkheden.Met een economische groei van 7 à 8 % is het land een van de motoren die de wereld uit de economische recessie moet halen. “Men kijkt nu met respect naar India, terwijl vroeger India vooral voor armoede stond, is het nu een opkomende macht.”Wanneer iemand een dubbele nationaliteit heeft, wordt zijn loyaliteit in twijfel getrokken. India kent voor de overzeese Indiase burgers (NRIs) een levenslang visum.

  De jongere generatie Hindoestanen die beter zijn opgeleid dan de oudere generaties hebben investeringen en bedrijven in India of gaan daar werken. ‘Mensen zijn altijd op zoek naar een betere toekomst en daar waar de economie bloeit, daar trekken mensen naar toe.’

  Wetgeving buitenlandse investeringen:
  Automatische goedkeuring voor directe buitenlandse investeringen is in vrijwel alle industriële sectoren mogelijk. Wel moeten de documenten in verband met deviezenbepalingen ex post facto ingediend worden bij de Reserve Bank of India. http://www.evd.nl

  No Comments
 • Jun
  4

  Als ondernemer bent u verplicht een degelijke administratie bij te (laten) houden. Een administratie is niet alleen noodzakelijk voor de bedrijfsvoering en het invullen van de belastingaangiftes maar dient tevens als bewijs tegenover de belastingdienst. De administratie bestaat uit zowel schriftelijk als elektronisch vastgelegde gegevens. Uw boekhouding bestaat uit de bekende dagboeken welke in de verschillende boekhoudpakketten zijn terug te vinden:

  • Kasboek en bankboek
  • Voorraadadministratie
  • Inkoopboek en verkoopboek
  • Debiteuren en crediteuren beheer
  • BTW administratie

  De boekhouding moet natuurlijk gebaseerd zijn op de juiste feiten. U bent daarom verplicht om het bewijsmateriaal te verzamelen, overzichtelijk te ordenen en doorlopend te nummeren. In de praktijk komt het er op neer dat u behoorlijk wat archiefkast ruimte nodig heeft! Het gaat dan onder andere om de volgende gegevens:

  • Personeelsadministratie (NAW gegevens, legitimatie, CV’s, beoordelingen, verlofdagen, ziektedagen, maatregelen bij ziekte)
  • Loonadministratie (loonheffing, premies, etc.)
  • Kasadministratie (saldo mag nooit negatief zijn!)
  • Bankafschriften
  • Debiteuren en crediteuren  
  • inkoop- en (kopie) verkoopfacturen voor BTW administratie
  • Privé onttrekkingen goederen en diensten (ook voor de  BTW administratie)
  • (Tussentijdse) controleberekeningen
  • Contracten, uitgebrachte offertes en overige correspondentie
  • Agenda’s en afsprakenboeken
  • Alles bij elkaar een hele administratie! U bent er dan alleen nog niet want u moet ook nog eens al die formulieren van de belastingdienst en overige overheidsinstellingen invullen en retourneren. Daarnaast komt er bij een onderneming veel post binnen waarvoor u ook de tijd voor zal moeten nemen. In de praktijk moet de administratie op basis van routine plaatsvinden anders komt u niet meer aan ondernemen toe! Veel ondernemers laten daarom een groot gedeelte van de administratie over aan een boekhouder, administratiekantoor of accountant. Uiteraard zult u minder geld kwijt zijn aan een boekhouder, dan de twee andere opties. Als uw bedrijf niet al te groot en/of ingewikkeld is kunt u in de regel het best een boekhouder inhuren. Een boekhouder is in de regel veel goedkoper dan een administratiekantoor  of accountant.
   Laat u niet verblinden door de verschillende toevoegingen als AA, RA of FB. Hoe meer toevoegingen hoe hoger doorgaans het tarief. Bedenk allereerst wat u van een boekhouder verwacht. Wilt u alleen de jaarrekening op laten maken? Dan kunt u ook gewoon bij de plaatselijke boekhouder op de hoek terecht.

  Boekhouder zoeken:
  Voor het runnen van een administratiekantoor zijn echter geen papieren nodig, dus u dient er zelf zorg voor te dragen een goede boekhouder uit te zoeken. Een goede boekhouder moet met u meedenken en zodoende zijn geld vanzelf weer terug verdienen.

  Administratie of advies:
  Zoekt u een boekhouder voor de administratie of wilt u meer? Vooraf is het verstandig u om uzelf de vraag te stellen: Wat wilt u dat de financieel adviseur voor u doet? Wilt u alle administratie laten doen of een gedeelte van de boekhouding? Of wilt u ook advies over bijvoorbeeld pensioen, belastingzaken?

  Boekhouder en accountantscontrole:
  Veel zelfstandig ondernemers denken dat zij een accountantscontrole nodig hebben voor hun jaarcijfers en dat een boekhouder niet volstaat. Dit is een verkeerde veronderstelling. Een accountantsverklaring is nodig als u aan 2 van de volgende 3 eisen voldoet:
  - de waarde van uw activa bedraagt € 4.400.000,- of meer;
  - uw (netto) omzet bedraagt € 8.800.000,- of meer;
  - het gemiddeld aantal werknemers in uw organisatie is meer dan 50.

  Uw boekhouding op afstand:
  Tegenwoordig is alles geautomatiseerd, en hoeft u uw bedrijf vrijwel niet meer uit. Met de nieuwste software kan de boekhouder op afstand uw boekhouding controleren, correcties doorvoeren en rapporten uitdraaien.

  Welke taal spreekt uw boekhouder:
  Krijgt u bij termen als belastingaangifte, jaarrekening en voorzieningen al sterretjes voor de ogen? Ga dan op zoek naar een boekhouder die uw taal spreekt. Iemand die in heldere bewoordingen uitleg geeft, en duidelijke antwoorden op al uw vragen geeft.

  Integriteit:
  De belangrijkste factor is een goede vertrouwensrelatie. Bij een eerste gesprek moet het al klikken met uw boekhouder. Hij krijgt immers inzicht u al uw geheime bedrijfsgegevens. Vaak fungeert een boekhouder ook als uw rechterhand. Mocht u direct al twijfelen aan zijn integriteit begin er dan niet aan.

  Prijs van uw boekhouder:
  Waarschijnlijk kijkt u het eerst naar het uurtarief. Zo maakt u een eerste selectie. Maar een laag uurtarief zegt niet veel over hoe hoog de uiteindelijke kosten zullen worden. Als er veel uren nodig zijn die vermenigvuldigd moeten worden met een laag uurtarief, volgt alsnog een hoge nota. In deze zin kan een boekhouder  nog duur uitvallen dan een administratiekantoor  of accountant.

  Doorlopend nummeren:
  Om fraude te voorkomen bent u verplicht de boekstukken doorlopend en opeenvolgend te nummeren en te dateren.

  Administratie op orde houden:
  Het is erg verstandig om met een vaste regelmaat de administratie op orde te houden. Zo bent u altijd op de hoogte van de stand van zaken en kunt u niets vergeten in uw nadeel. Daarnaast kan een goed bijgehouden administratie u veel tijd en geld besparen. Veel startende ondernemers gaan kopje onder omdat hun administratie een puinhoop is!

  Actueel saldo kas en BTW:
  Uit de administratie moet in ieder geval op elk moment van de dag het kassaldo en het saldo te betalen  BTW te achterhalen zijn. Het moge duidelijk zijn dat u heel wat uit te leggen heeft bij een negatief kassaldo.

  Boekhoudsoftware:
  Het is geen verplichting maar het maakt de boekhouding wel een stuk makkelijker en overzichtelijker: boekhoudsoftware.

  Salarisadministratie:
  Het kan verstandig zijn de salarisadministratie uit te besteden. De regelgeving verandert zo vaak dat het veelal efficiënter is om dit uit te besteden. Zeker als het personeelsbestand niet zo veel aan verandering onderhevig is kunnen de kosten laag blijven. Heeft u veel personeel in dienst dan wordt het voordelig om dit in eigen beheer te gaan doen.

  Kleine ondernemersregeling BTW:
  Verwacht u geen BTW te hoeven betalen als gevolg van de kleine ondernemersregeling dan kunt u ontheffing krijgen voor het voeren van een BTW administratie. Het bespaart u tijd maar u heeft ook geen recht meer op BTW teruggaaf bij een negatief saldo. In veel gevallen is deze regeling daarom niet interessant.

  Spookfacturen:
  Tijdens het administreren dient u alert te zijn voor de zogenaamde spookfacturen, factureren voor onbestelde goederen of diensten.

  Ondernemerscapaciteiten:
  Er komt veel kijken bij het starten van een onderneming, u zult daarom bij uzelf te raden moeten op welke gebieden u bijgespijkerd moet worden. Heeft u voldoende ondernemersbloed, vakkennis, besluitvaardig en doorzettingsvermogen, branche-ervaring, administratieve en fiscale kennis, financieel en commercieel inzicht? Kunt u een beetje onderhandelen, heeft u mensenkennis, overtuigingskracht? Het is verstandig om u eerst hierin te verdiepen en een grondige zelfanalyse uit te voeren voordat u besluit veel geld en moeite te investeren als startende ondernemer.

  No Comments
 • Jun
  3

  Het begin van Kumbh Mela. Kumbh Mela is een zes weken durende bedevaart die eens in de twaalf jaar plaatsvindt op vier belangrijke locaties in India. Ze worden gehouden in Allahabad, Ujjain, Haridwar en Nasik, in twaalf jaar cycli, afwisselend op een zodanige wijze dat ongeveer elke drie jaar een Kumbha Mela plaatsvindt.  Gedurende deze grootste bedevaart ter wereld nemen miljoenen hindoes een heilig bad om hun zonden weg te wassen. Elke avond, na zonsondergang, wordt ‘aarti of the Ganga’ uitgevoerd, een bijzondere, feestelijke ceremonie met vele lichten.

  De twaalf jaar cyclus is gerelateerd aan de beweging van de planeet Jupiter. Alleen een deskundige astroloog kan vaststellen van de exacte data, maar de uiteindelijke beslissing berust bij de Naga Babas, met name de Juna Akhara. De keuze van deze vier locaties is gebaseerd op een mythe over een pot (Kumbha) van goddelijke ambrosia, over het bezit waarvan een hemelse strijd uitbrak. En uit de Kumbha vier druppels nectar(Amrit) werden gemorst en viel op aarde, heiligende deze vier plaatsen. Miljoenen gelovigen en buitenlandse toeristen trokken naar het festivalterrein aan de Ganges.

  No Comments
 • Jun
  2

  Op een dag, toen koning Parikshit aan het jagen was in een diep woud, kreeg hij grote dorst. Terwijl hij overal naar water zocht, ontdekte hij de verblijfplaats van de beroemde heilige Samika. De heilige zat heel stil met gesloten ogen en beheerste volmaakt zijn zintuigen, geest en intellect. Hij verbleef in samadhi, de staat van bewustzijn waarin men eenheid met Brahman realiseert. De koning merkte de heilige man op, die aldus gezeten was, maar hij onderkende de toestand waarin de heilige verkeerde niet, en omdat hij buitengewoon dorstig was, vroeg hij hem om wat water. De heilige Samika echter zag noch hoorde hem. Daarop werd de koning zeer boos, omdat hij in de mening verkeerde dat de heilige hem opzettelijk negeerde. Nadat hij nog even op antwoord had gewacht, pakte hij plotseling een dode slang op die in de buurt lag en gooide die in zijn toorn om de hals van de heilige man, die nog steeds in diepe samadhi verkeerde. Daarna liep de koning snel weg. Bij deze heilige nu was zijn zoon, Sringi genaamd, aanwezig die reeds bij zijn geboorte over vele, grote krachten beschikte. Toen hij de belediging opmerkte die de koning zijn vader had aangedaan en de slang zag die nog steeds rond de hals van zijn vader hing, werd hij zeer boos, barstte in tranen uit en vervloekte de koning met de woorden: ‘De koning zal zwaar boeten voor de belediging die hij mijn vader aandeed. Over zeven dagen zal hij sterven aan een slangenbeet.’ Toen de heilige uit zijn meditatie ontwaakte, zag hij dat zijn zoon weende. Hij vroeg vriendelijk: Heeft iemand je kwaad gedaan? Daarop vertelde de jongen het gehele voorval. Toen de heilige van de vloek hoorde, werd hij diep bedroefd en sprak: ‘Mijn zoon, het ene onrecht wordt niet verholpen door het andere. Helaas, de vloek kan nu niet meer herroepen worden; de woorden die over de lippen van een brahman komen, kunnen niet meer worden teruggenomen. Moge de Heer Zijn spel spelen zoals Hij het wil. Alles is in Zijn handen.
  Ik begrijp dat veel lezers nu zullen denken, een leuk verhaal maar wat heeft dit te maken met beleggen, sparen, investeren en consumeren.
  Juist …….. de Vedische kennis leert niet alleen financiële vooruitgang, maar ook hoe je moet gedragen in het dagelijkse leven. Grondgedachten als “ de wereld is een grote familie”. De motivatie om te bouwen aan een steeds betere wereld met een mensvriendelijke houding. Ontwikkel congruentie tussen lichaam en geest!

  No Comments
 • Jun
  1

  Dit is een vraag die ik mezelf jaren geleden stelde. En ik ben er van overtuigd dat veel mensen zich deze vraag stellen. In de Vedische zoektocht ben ik naar financiële onafhankelijkheid én naar welvarende mensen gaan zoeken.Wat doen zij anders dan ik. Eén ding werd mij al snel duidelijk. Rijke mensen beheren hun geld anders en beter dan arme of middelmatige mens.Rijke en welvarende mensen werken niet om hun rekening te kunnen betalen. Zij laten geld voor zich werken zodat zij de lifestyle kunnen opbouwen die ze kiezen. Om dit te bereiken is een essentieel en belangrijk element van kracht. Een goed geld management systeem.

  7% van je inkomen (na belasting) betaal je aan je zelf. Dit is je financiële vrijheid account. Wanneer ga je dit geld gebruiken? NOOIT. Dit geld wordt alleen gebruikt om te investeren en in de opbouw van passieve inkomstenstromen. Zie dit geld als je kip met gouden eieren. Zodra de kip eieren levert die voldoen aan passieve stroom die je wilt aanzetten, mag je de eieren gebruiken. Echter eet nooit de kip op, dit is wat de massa doet en is daarom arm.

  5% van je inkomen is wat ik sparen noem. Geld wat je nodig hebt om langere termijn uitgaven te kunnen doen. 3% van je inkomen gebruik je voor je educatie. Veel mensen denken dat investeren en/of een bedrijf opbouwen risicovol is. Iets is risicovol wanneer je niet weet waar het over gaat. Daarom is het belangrijk om boeken te lezen en seminars te volgen over persoonlijke ontwikkeling. Nu hoor ik al verschillende mensen denken dat lukt me nooit, ik heb nu 85 of 90% nodig. Daar is maar één antwoord op, zorg dat je meer verdient of bezuinigt.Veel mensen hebben geen idee waar hun geld aan opgaat. Goed naar je uitgavenpatroon kijken kan je al een behoorlijke besparing opleveren.

  De volgende pot is voor jezelf 3% . Deze noem ik snoeppotje. Alles is overvloed , maar om overvloed naar je toe te laten stromen, zul je overvloedig moeten leven. De bedoeling van dit geld is dat je het uitgeeft aan leuke dingen. Liefst dingen die je anders nooit zou kopen. Koop duurste fles champagne of een verwendag aan een beauty centrum, het maakt niet uit maar geef het uit.Wij hebben het geluk dat we al in een welvarend deel van de wereld wonen. Veel mensen in deze wereld hebben niet de mogelijkheden die wij hebben.

  Daarom is het goed om 2% van je inkomen weg te geven. Je zult zien dat hier werkelijk geluk in zit.Ik begrijp dat veel lezers nu zullen denken, een leuk verhaal maar ik ben op dit moment niet in staat om mijn geld op deze wijze te managen.Ik zal je het geheim vertellen. Als je het nu niet doet, zul je het nooit doen. Hiermee wil ik niet zeggen dat je moet beginnen met de percentage zoals ik ze hier heb genoemd. Maar wel belangrijk is dat je begint en aan het universum laat zien dat je ook in staat bent om kleine hoeveelheid geld te managen. Geld zal op wonderlijke wijze bij je komen. 

  Verander je gedrag, verander de wijze waarop je je geld beheert en welvaart zal ook jouw kant opkomen.

  No Comments
 • May
  31

  Lakshmi mata

  Filed under: Vedisch; Tagged as:

  Wie is Lakshmi mata?

  Lakshmi mata, de Godin van de rijkdom, Overvloed, Welvaart,  de Godin van zowel materialistisch als spirituele overvloed.

  Bij Lakshmi mata zien we o.a. de lotusbloem. Dit symboliseert de bloei, de vooruitgang (geestelijke groei en bloei in de vorm van eenheid en geluk, en materiële groei in de vorm van vergroting van de financiële middelen). Het licht bij Lakshmi mata symboliseert niet alleen financiële vooruitgang, maar vooral de verbanning, de verwijdering van de duisternis van de geest, de onwetendheid enz.

  Door het uitvoeren van Lakshmi Mantra niet minder dan 1008 X 108 keer, zult u goed op uw weg zijn  naar metafysische, spirituele en fysieke overvloed.

  No Comments
 • May
  28

  Een nieuw huis kopen doe je niet iedere dag. Voor het oriënteren en voorbereiden heeft Laxmiguru volgende stappenplan.

  Stap 1
  Voor je op zoek gaat naar je nieuwe woning, moet je natuurlijk eerst weten wat je eigenlijk zoekt. Waar wil je wonen? Hoe wil je wonen? Een bestaande woning of een appartement? Een nieuwbouwhuis misschien? Wat vind je belangrijk aan je nieuwe woonomgeving? En wat niet? Aan welke criteria moet je nieuwe huis voldoen?
  Stap 2
  In deze stap bepaal je wat je budget is. Hoeveel kun en wil je maandelijks besteden aan wonen? Hoeveel geld kun je maximaal lenen én welk bedrag aan maximale koopsom hoort daarbij? Je inkomen is bij de bepaling natuurlijk een belangrijk uitgangspunt, maar ook je huidige en gewenste levensstijl zijn belangrijke factoren. Leen nooit meer dan noodzakelijk is! Maak vooraf een financieel overzicht.
  Stap 3
  En dan is het tijd om op huizenjacht te gaan. Internet, dagbladen, de makelaar: er zijn vele bronnen waar je ten rade kunt gaan bij het zoeken naar je nieuwe huis.
  Stap 4
  Als je het huis van je dromen gevonden hebt, is het tijd geworden voor misschien wel het spannendste onderdeel van het hele proces: het onderhandelen. Dat je je daarop heel goed voorbereidt en alle informatie die je kunt vinden vergaart spreekt voor zich. Verborgen gebreken, de plichten van de koper, roerende zaken, de datum van overdracht, de uiteindelijke prijs: het zijn zaken waar je tijdens deze fase allemaal mee te maken gaat krijgen.
  Als je een nieuwbouwhuis op het oog hebt, onderhandel je in deze fase ook, maar dan met de bouwer, over onder andere meer- en minderwerk.
  Stap 5
  Je bent het met de verkoper van je nieuwe huis eens geworden. Dus is het tijd om het voorlopig koopcontract op te maken en te ondertekenen. Hierin leggen jullie de gemaakte afspraken vast, maar ook de rechten en plichten van zowel de verkoper als van jouzelf.
  Stap 6
  Nu het huis, onder een aantal ontbindende voorwaarden, op papier van jou is, wordt het de hoogste tijd je druk te gaan maken over het financieren ervan. Op zoek naar de ideale hypotheek  dus. Maar welke? En onder welke voorwaarden? Bij welke partij? In deze fase ga je op zoek naar het antwoord op al deze vragen en teken je de voor jou meest gunstige hypotheekofferte. Vergelijk de offertes nauwkeurig. Ga shoppen vraag  offertes aan bij meerdere banken. Wat is de nominale rente? Wat is de effectieve rente van de lening? Pas op voor lokkertjes ! De Vedische aanpak is dat je tophypotheken moet vermijden. Voorts zou je ongeveer 20% van de aankoopkosten zelf moeten gaan sparen. Het blijft een lastig verhaal voor starters in deze moeilijke markt, maar op lange termijn heb je alleen profijt hiervan. Als starter loop je dus ook minder risico. Schroom niet om neutraal advies te vragen.
  Stap 7
  Financiering geregeld? En ook verder geen beren meer op de weg? Dan is het op naar de notaris. Hier teken je, samen met de verkoper, de akte van levering, waardoor het huis juridisch jouw eigendom wordt. Daarnaast teken je de hypotheekakte, samen met je geldverstrekker.
  Laat een gunstige moment bepalen. Een van de meest praktische toepassingen van de Vedische astrologie is de berekening van gunstige momenten voor het starten van belangrijke projecten. Een goed begin is het halve werk  is een universele ervaring van de mens. Onze geboorte horoscoop kunnen we niet zelf bepalen maar de start van een belangrijke onderneming wel! Hieronder vallen zaken als een buitenlandse reis, emigratie, huwelijk, starten van een bedrijf, tekenen van een contract, e.d. Door een gunstig gesternte te bepalen binnen een door jou aan te geven tijdsbestek kun je het succesvolle verloop van een belangrijk project/onderneming de zegen van de kosmos meegeven.

  Stap 8
  Heb je een nieuwbouwhuis gekocht vanaf tekening, dan is dit de (soms langdurige) fase waarin je je huis van week tot week ziet groeien.
  Maar ook als je een bestaande woning hebt gekocht kun je te maken krijgen met een verbouwing.
  Stap 9
  Nu het huis van jou is, wordt het tijd te gaan nadenken over je voorzieningen. Gas, elektra; je bent tegenwoordig vrij om te kiezen bij wie je deze zaken afneemt. Ook televisie, internet, telefonie moet je regelen.
  Stap 10
  Je nieuwe huis helemaal klaar, de verbouwing achter de rug, de dozen ingepakt? Dan kan de verhuizing beginnen.

  No Comments
 • May
  27

  Stel u verdient samen met uw partner het gemiddelde Nederlandse inkomen. Dat is nu €80.000  bruto per jaar. Daar houdt een gemiddelde Nederlander €48.000 van over. Ieder jaar koopt u voor 5% van uw netto salaris aandelen. Heel simpel. Met een spreiding over 5 aandelen waarover u alles begrijpt. Door streng te zijn met uw  geld maakt u ook niet de vergissing om iets te kopen wat u niet begrijpt en daarmee geld te verliezen. Ieder volgend jaar koopt u weer bij. De eerste jaren zijn dramatisch. Wellicht de komende 10 jaren ook, maar blijf volhouden, door ieder jaar bij te kopen. Koop in goede tijden en slechte tijden.  

  Volgens de Vedische aanpak moet u, uw emoties in bedwang houden.

  Door slechts eenmaal per jaar te kopen lijkt saai, maar op lange termijn bereikt u meer resultaat.  
  Er zullen ontwikkelingen komen die geen mens van tevoren voor mogelijk had gehouden. Maar……
  Uw zuur verdiende geld zal op een lange termijn meer waard worden. Dit maakt het leven aangenamer. Wij weten in het leven nooit wanneer een actie tot een bepaalde resultaat leidt. Echter weten we wel dat alles met kringloop te maken heeft, dus ook de economische ontwikkelingen. Zo heeft de mens een vrije wil en daarom een mogelijkheid om te kiezen en te handelen. Dit houdt tevens een verantwoordelijkheid in om op een juiste manier te handelen. Sommige dingen kan men veranderen, andere niet.

  No Comments
 • May
  26

  Wat heeft beleggen met “als” te maken?

  Je hebt een groep beleggers die het nooit leren, of die het nooit willen leren. Ze dromen van “als”. Deze groep beleggers zijn van bewust dat beleggen  namelijk niets te maken heeft met gokken, maar ze blijven het proberen, echter zonder positieve resultaten. Het is ontzettend makkelijk om achteraf te vertellen hoeveel winst je zou hebben kunnen maken als je op het juiste moment aandelen had gekocht. In mijn optiek zijn koersdalingen en -stijgingen per definitie onverwacht. Het leunen op de grafieken helpt ook niet. Vanuit het bekende tracht men het onbekende te bereiken. Verder is het maar de vraag of, als men een trend heeft herkend, deze wordt voortgezet. Voor hetzelfde geld, nadat men een ‘trend’ heeft herkend, dat de trend van richting gaat  veranderen.
  Economen werken, net als andere wetenschappers, vaak met modellen. Het voordeel van het werken met modellen is dat je bepaalde samenhangen helder kunt laten zien. Het nadeel is dat modellen alleen onder strikt beperkte omstandigheden geldig zijn. De werkelijkheid is altijd gecompliceerder.
  Beleggen is niet zo eenvoudig als het soms lijkt.
  Eerste stap in de richting als belegger moet u zich afvragen wat uw doelstelling is. Richt uw portefeuille zodanig in dat het absoluut vrij is van enige verstoring en laat spontaan geen enkele verstoring aanbrengen. Door te dromen van  “als”wordt u niet rijker!

  De Vedische wijsheid leert ons: Heb inzicht in jezelf. Door inzicht in jezelf, kunt u eventuele blokkades op de verschillende niveaus waarnemen en daardoor kunt u “gezonde” acties ondernemen. Leer emoties te voelen, zonder je erdoor te laten meeslepen. Wees de getuige, de objectieve waarnemer van je eigen emoties.

  Schroom niet om neutraal advies te vragen.

  No Comments
 • May
  21

  Bollywood of Hollywood

  Filed under: Blog; Tagged as:

  De naam ‘Bollywood’ is een samentrekking van Bombay (de vroegere naam van de stad Mumbai) en Hollywood. Bombay is van oudsher het centrale punt van de Indiase filmindustrie. in 1996 werd de naam officieel gewijzigd in Mumbai, conform het streven om Indiase steden te hernoemen naar de originele Indiase benamingen. In de deelstaat Maharashtra was toen de hindoenationalistische partij Shiv Sena  aan het bewind en die beweerde dat Bombay niets meer is dan een verbastering van het originele Mumbai. De stad had ongeveer 14 miljoen inwoners in 2008. Ondanks dat Hollywood al jaren wordt gezien als het centrum van de wereldwijde filmindustrie maakt Bollywood meer dan 1000 films per jaar, grootste filmsterren nemen soms 5 films tegelijk op.
  Een Bollywood-film is een musical. De belevenissen van de hoofdrolspelers worden afgewisseld met liedjes, die zij playbacken. De geproduceerde films zijn meestal in het Hindi gesproken, hoewel Engelse ondertiteling gebruikelijk is.
  De hoofdrolspelers zijn  prachtige mensen. Als je mooi genoeg bent om een Miss-verkiezing te winnen, is de kans groot dat je een veelgevraagde Bollywood-actrice wordt. Voorbeelden:
  Aishwarya Rai (Miss World in 1994) Sushmita Sen (Miss Universe in 1994) Lara Dutta (Miss Universe in 2000) Priyanka Chopra (Miss World in 2000) Rekha (Miss India in 1983) Juhi Chawla (Miss India in 1984)
  In Bollywood films komt meer respect voor en je krijgt niet direct een seks scene te zien. Kuisheid staat  hoog in het vaandel !
  Indiase films worden voor de hele familie gemaakt. Dat de films langer duren dan Hollywood films heeft een rede; hierover binnenkort een recensie.  Een film duurt ongeveer drie uur.
  De “clips” van de liedjes worden op meerdere locaties opgenomen.
  De grootste kaskraker aller tijden is Sholay (1975). Sholay heeft meer  dan 60 miljard US-dollars in het laatje gebracht. Deze film, met in de hoofdrollen Amitabh  Bachchan, Dharmendra en Hema Malini. Sholay, die gezien wordt als de meest succesvolle Indiase film ooit.

  Eerste stomme film:  Raja Harishchandra (1913)
  Eerste film met geluid:  Alam Ara (1931)
  Eerste kleurenfilm: Kisan Kanya (1937)

  No Comments
 • May
  20

  Wonder-boom

  Filed under: Vedisch; Tagged as:

  Neem (Azadirachta indica), behorend tot familie Meliaceae is een van de meest geschikte en waardevolle boomsoorten in India. Het kan groeien op een breed scala van de bodem en is daarmee een van de meest veelzijdige en belangrijke bomen in het Indiase subcontinent.
  Sinds Vedische periode is Neem een onderdeel geworden van de Indiase cultuur.
  In India komt het door het hele land voor en kan goed groeien in elke agro-klimatologische zones, behalve in hoge en koude regio’s. Neem-bomen zijn vaak verspreid en groeien in de velden van de boeren over de grenzen van de velden zonder gevolgen voor andere gewassen. Neem-bomen voldoen aan de lokale vraag naar hout, voedergewassen, brandhout, veevoer, olie, meststoffen, bestrijdingsmiddelen en ook voor diverse geneeskrachtige eigenschappen.Neem-boom kan worden gezien als wonder-boom voor haar multi purpose toepassingen in reële zin.Neem-boom is herkend als de meest potentiële boom(milieuvriendelijke producten en gunstige kenmerken) van India vanwege zijn wintergroene karakter (loofbomen in de drogere gebieden) en de mogelijkheid om te groeien in zelfs de meest droge en voedingsstoffen tekort bodems.

  No Comments
 • May
  19

  Kwaliteiten en plichten

  Filed under: Vedisch; Tagged as:

  Vedische handelen (2)

  Het verhaal dat het hoofdthema vormt heeft betrekking op de wedijver om de troon van Hastinapura, waar de oude dynastie van India was gezeteld. Omdat de jaloezie niet meer onder controle kan worden gehouden, wordt de dynastie tenslotte vernietigd. Pandu, de tweede zoon van Santanu, wordt koning omdat zijn oudere broer, Dhritarashtra, blind is geboren en daarom niet geschikt wordt geacht om te regeren. Als Pandu echter sterft, wordt hij opgevolgd door Dhritarashtra, die zich tijdens de vele perioden dat Pandu afwezig was tot een bekwaam bestuurder van het rijk heeft ontwikkeld. Deze lijn van opvolging vormt de basis van het dan volgende conflict. Yudhishthira, de deugdzame zoon van Pandu en de oudste van de Pandava-broers, is de rechtmatige troonopvolger, maar Duryodhana, de oudste van de honderd zonen van Dhritarashtra en Gandhari, wil koning zijn. Gandhari heeft een broer die dobbelt, Sakuni, die aan het hof woont en Duryodhana’s jaloezie en de afgunst van de vijf Pandava-prinsen helpt aan te wakkeren.

  De familie en medestanders van Dhritarashtra, die bekend staan als de Kaurava’s, worden aangevoerd door Duryodhana, door zijn broer Dushasana, door Sakuni en door Karna (een beschermeling van Duryodhana van wie de afstamming mysterieus is, en de ironie wil dat hij uiteindelijk met de Pandava’s verbonden blijkt te zijn). Deze vier proberen op vele manieren de vijf zonen van Pandu uit te schakelen. Dhritarashtra en Gandhari slagen er niet in Duryodhana’s haat tegen de Pandava’s — en met name tegen zijn tweelingbroer Bhima, de tweede zoon van Pandu — in te tomen, en de volkeren van Hastinapura worden onverbiddelijk de oorlog ingedreven.

  Door de populariteit van de Bhagavad-Gita is Pandu’s derde zoon, Arjuna, misschien wel de meest bekende van zijn vijf zoons. Dit parva vertelt uitvoerig over de gedachtewisseling tussen Arjuna en Krishna vlak voor de strijd bij Kurukshetra. Arjuna vraagt Krishna waarom hij zou moeten vechten. Krishna, die heeft gezworen om niet zelf te vechten maar tijdens de strijd Arjuna’s strijdwagen te besturen, legt Arjuna uit wat zijn plicht is — in feite de verplichtingen van allen die naar waarheid zoeken. De Bhagavad-Gita, het meest geliefde van alle hindoegeschriften en een diepzinnige verhandeling over oorzaken en gevolgen van het handelen, staat geheel op zichzelf, maar als het in het licht van het gehele heldendicht wordt gezien, verkrijgt het extra luister — want het Mahabharata heeft veel te zeggen over de kwaliteiten en plichten van elk aspect van het leven. Gebruik het verhaal dat dit heldendicht vertelt als een inspiratie om uw problemen op te lossen. Het verhaal is uw wapenrusting en uw gereedschap tegelijk. . . . Wees erfgenaam van het licht, van rechtvaardigheid en van waarheid. Maak het Kurukshetra van uw hart tot geheiligde grond — Dat is verlossing!

  No Comments
 • May
  18

  Vedische handelen (1)

  Filed under: Vedisch; Tagged as:

  Hoeveel hebben we in de loop van de afgelopen drie millennia geleerd als het gaat om het begrijpen en oplossen van ethische vraagstukken? Dat we in dit opzicht bedroevend onzeker zijn, wordt aangetoond door mensen die in het openbare leven liegen en bedriegen om begeerde doelen te bereiken. Zelfs wanneer het behoud van mensenlevens en waarden op het spel staat, rechtvaardigen dergelijke doeleinden geenszins het gebruik van oneervolle middelen en worden hierdoor zelfs bezoedeld. Het is voor iedereen uiterst moeilijk te beslissen of de persoonlijke integriteit al of niet moet worden opgeofferd voor het bereiken van doelen waarvan men meent dat ze hoger zijn dan het kleine zelf.
  Een harmonische verstandhouding tussen vreedzame mensen, die we allen nastreven, is gebaseerd op het vertrouwen in en de zekerheid van elkaars integriteit. Door zich met oneervolle praktijken tegen boze krachten te verzetten, kan men op de korte termijn politieke en zelfs humanitaire doeleinden verwezenlijken. Zij die aan zulke acties deelnemen worden misschien door idealisme gedreven en door een gevoel van plicht om hun vijanden op de meest effectieve manier die ze kennen, zelfs ten koste van hun persoonlijke integriteit, te bestrijden. Toch beseffen verstandiger mensen dat oneervolle middelen nooit de ‘juiste’ verstandhouding scheppen.
  Volgens de Veda’s wordt kennis in het menselijk brein, in vier vormen verdeeld. Daarom is de Veda verdeeld in vier delen. Naast de Veda’s en Purana’s zijn vooral de bekendste Geschriften, de Ramayan en Mahabharat (waaronder ook de Bhagavad-Gita,) De Ramayan en Mahabharat hebben niet alleen een universeel karakter, maar zijn een leidraad voor een voorbeeldig leven.
  Velen geloven dat het Mahabharata en ook de Purana’s niet alleen de geschiedenis van de volkeren van India geven, maar van die van de hele mensheid.
  Men zegt dat de Mahabharat met haar 108.000 dubbele verzen de grootste epos van de wereld is. Maha betekent groot, zeer omvangrijk. Bharat was de oude naam van Hindoestan (India). Naar de naam van één der bijzondere koningen die ten tijde van de Mahabharat aan de macht was. In feite betekent Mahabharat dus de zeer grote, omvangrijke geschiedenis van Hindoestan van die periode.
  Het heldendicht gaat over een heilige oorlog die wordt uitgevochten op de vlakte van Kurukshetra op het kruispunt van het einde van het bronzen tijdperk en het begin van het ijzeren of kalitijdperk. Men zegt dat het kaliyuga begon bij de dood van Krishna op 17 februari 3102 v. Chr. — waarmee we de oorlog moeten dateren op 3138 v. Chr. (in het heldendicht stierf Krishna 36 jaar na de grote oorlog). Waar het om gaat is dat het hele Mahabharata één duidelijk doel heeft: het opwekken van liefde voor de waarheid en voor juist handelen. In het verhaal van de oorlog tussen de Kaurava’s en de Pandava’s wordt duidelijk gemaakt dat de kant van de waarheid (vertegenwoordigd door de Pandava’s) uiteindelijk de overwinning zal behalen. De achtergronden van deze oorlog en de menselijke aspecten van het verhaal maken dit heldendicht zo fascinerend — de sloka’s (verzen) erin zijn de spiegel waarmee we in onze eigen ziel zien, en waarin gevolgen van handelingen, zowel grove als subtiele, worden blootgelegd om kritisch te worden onderzocht. Wordt vervolgd…….

  No Comments
 • May
  17

  Er zijn veel gekken die door andere gekken voor de gek worden gehouden. Het is een zichzelf onderhoudende cirkelgang of spiraal.
  In deze tijd worden zelfs gratis beleggingscursussen aangeboden. Ik ben van mening dat alles wat gratis is niets van betekenis heeft. We hebben in de afgelopen tijden geleerd dat we grotere bestedingen kunnen doen aan de hand van onze bestedingsruimte. Men vertelt niet alles……! Sommige beleggers weten niet welke risico’s verbonden zijn aan een effectenkrediet. Aan het gebruik van een effectenkrediet zijn risico’s verbonden. Over het geleende bedrag betaalt u rente.
  U kunt uw inleg verliezen en zelfs een restschuld overhouden door gebruik te maken van een effectenkrediet. Sluimerende terugslagen kunnen uw effectenportefeuille vernietigen.
  De variabele rente die u moet betalen over de debetstand kan hoger zijn dan het rendement dat u behaalt op uw effectenportefeuille.
  U dient goed na te gaan of het effectenkrediet en de hoogte daarvan in overeenstemming is met uw risicoprofiel.
  Stijgen de koersen en daalt het percentage debetstand dan leidt dit tot een grotere bestedingsruimte. Deze ruimte roept om ‘besteding’, vandaar de term ‘bestedingsruimte’.
  Besteden, kan betekenen het bijkopen van effecten op de beurs. Op het moment dat de koersen gaan dalen komen de problemen opproppen. De bank eist aanvulling van de rekening anders worden uw effecten verkocht, waardoor u een flinke verlies moet incasseren.
  Kortom, advies van Laxmiguru is dat u nimmer op basis van bestedingsruimte aandelen dient te kopen.
  De Vedische aspecten leert u kansen te creëren, zonder hebberigheid. Laat u niet afleiden door illusie . Door het principe van het handhaven van een laag entropieniveau gaat u ordelijkheid creëren

  No Comments
 • May
  14

  De Karma theorie gaat er van uit dat het de plicht is van ieder mens om altijd bezig te zijn met het verrichten van de goede, eerlijke en oprechte daden.
  De mens moet dus hierbij niet alleen berekenend aan het werk te gaan, om slechts die daden te verrichten die hem/haar voordelen opleveren. Maar de mens moet altijd die daden verrichten waardoor hij/zij, zijn/haar plicht als een goed mens kan verrichten. Het doen van goede, eerlijke en oprechte daden waarmee wij mens, dier, plant en mili-eu dienen is op zich al een beloning.
  De wortel van karma is kamma, een begrip uit het hindoeïsme, dat letterlijk vertaald wordt als ‘handeling’, ‘actie’ of ‘daad’.
  Karma wordt gezien als een natuurlijk principe, een wet van ‘actie en reactie’. Een goede daad heeft van nature gunstige gevolgen voor degene die de handeling verricht; slechte daden hebben van nature slechte en onplezierige gevolgen. Het resultaat van de daden die men nu doet, kan in dit leven of in een volgend leven terugkomen. Het klinkt naar ‘boontje komt om zijn loontje’. De gedachte achter de karma-theorie is dat we zelf verantwoordelijk zijn voor de omstandigheden waar we ons in bevinden door ons gedrag in het verleden. Bijna altijd als er over karma gesproken wordt, gaat het om slecht karma. Het eigen schuld, dikke bult-gevoel: ooit zul je wel iets vreselijks gedaan hebben, waarvoor je nu gestraft wordt. Je kunt er verlies, onrecht, ongeluk, ziekte, tegenslag en gebrek aan kansen mee verklaren. Toch is dit een veel te eenzijdige en simplistische uitleg. De wet van karma is veel complexer . Karma heeft absoluut niet alleen met negatieve dingen te maken maar ook met je ontwikkeling en bewustwording en soms hoort daar ook lijden bij, om tot inkeer te komen. D.m.v. karma, ontstaan ook steeds nieuwe kansen en mogelijkheden, zodat je daarvan kunt leren als je dat verkiest.

  No Comments
 • May
  13

  Kredietcrisis of kringloop

  Filed under: Vedisch; Tagged as:

  Zomer, herfst, winter en lente voorzien de natuur telkens van andere kleuren en geuren. In de lente en zomer bruist alles van leven en activiteit, de bomen zijn groen, de bloemen in alle kleuren van de regenboog; in de herfst en winter ziet alles er somber en levenloos uit, de bloemen zijn allang verwelkt, de bladeren verrotten. Zelfs de kosmos kent zo zijn dagen, nachten en seizoenen, inclusief overgangsperioden. De economische ontwikkelingen kennen dit ook.Het leven gaat gewoon door, dus raak niet verlamd door angst. Focus op wat u in deze tijd kunt bereiken. In deze materiële wereld verschijnen de tijdvakken net als seizoenen steeds na elkaar, dus in kringlopen. Net zoals een kind scholing nodig heeft om te begrijpen dat de verschillende seizoenen ontstaan door de bewegingen van de planeten, zo heeft de mensheid de Veda’s nodig om de tijdperken van het universum te begrijpen.
  In deze tijd moet u de concurrent voor zijn en blijf investeren in uw zelf of in uw bedrijf. De neergang biedt ook kansen. Herken ze en speel er op in.Wie voldoende liquiditeiten heeft kan juist in deze tijden profiteren van de momenten om zaken scherp te stellen.

  Feiten aanvaarden
  Jij kiest de actie, maar je hebt geen zeggenschap over het resultaat. Het resultaat wordt je gegeven. Een simpel voorbeeld: je laat iets los uit je handen. Dat is jouw actie. Maar de zwaartekracht is er verantwoordelijk voor dat het op de grond valt. Bij elke actie, zijn er maar vier resultaten mogelijk.Stel je steekt de straat over. Dat is jouw beslissing en jouw actie. Gelukkig bereik je meestal geheel volgens plan de overkant (resultaat 1). Maar soms niet. Dan moet je springen om een motorfiets te ontwijken (resultaat 2: niet geheel volgens plan). En als je net te laat sprong, word je aangereden en je belandt in het ziekenhuis (resultaat 3: tegengesteld). Maar ook is het mogelijk dat je meer krijgt dan je verwachtte. Je komt bijvoorbeeld aan de overkant een kennis tegen die je al lange tijd niet meer hebt gezien en biedt jou een zakelijk aanbod. (resultaat 4: boven verwachting). Dit maakt het leven aangenamer. Wij weten in het leven nooit wanneer een actie tot een bepaalde resultaat leidt. Echter weten we wel dat alles met kringloop te maken heeft, dus ook de economische ontwikkelingen. Zo heeft de mens een vrije wil en daarom een mogelijkheid om te kiezen en te handelen. Dit houdt tevens een verantwoordelijkheid in om op een juiste manier te handelen. Sommige dingen kan men veranderen, andere niet.
  Je moet dit verschil begrijpen en ervaren om er op de juiste manier mee om te kunnen gaan

  No Comments